Upravljalec podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je OTB Marketing, Ajda Novak s.p., Bazoviška cesta 32, 6250, e-poštni naslov: hello@otb-marketing.si, telefonska številka: +(386) 40 744 009.

Politika zasebnosti

V OTB Marketing, Ajda Novak s.p.(v nadaljevanju: »upravljavec«) spoštujemo zasebnost in ciljamo k visoki stopnji varstva osebnih podatkov naših kupcev. Pri nudenju storitev spletne prodaje ali pri poslovanju preko telekomunikacijskih sredstev zagotavljamo, da podatke obdelujemo skladno z veljavnimi evropskimi direktivami (GDPR – Splošna uredba o varstvu podatkov) ter skladno z zakonodajo Republike Slovenije (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o elektronskih komunikacijah in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu).

Namen Izjave o upravljanju z osebnimi podatki (v nadaljevanju: »izjava«) je, da seznanimo obiskovalce spletne strani (v nadaljevanju: »uporabnik«) za katere namene bodo osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali. Z izjavo želimo tudi izpostaviti pravice v zvezi z osebnimi podatki in kako jih uveljavljati.

V OTB Marketing se zavezujemo, da bomo osebne podatke pridobljene preko naše spletne strani ali preko telekomunikacijskih sredstev, uporabljali v skladu s to izjavo, da osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

Osebni podatki

Kot osebni podatek se smatra katera koli informacija, ki identificira uporabnika storitve kot določenega ali določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Upravljalec, skladno z nameni, opredeljenimi v nadaljevanju te izjave, zbira in obdeluje naslednje osebne podatke:

 • kontaktni podatki in podatki o vaši komunikaciji z upravljavcem (ime in priimek, e-poštni naslov, telefonska številka, datum, ura in vsebina poštne ali elektronske komunikacije);
 • podatke o obisku (IP naslov, datumi, ure in trajanje obiskov spletnih strani, podatki o lokaciji oz. vstopni točki dostopa do interneta, podatki o obiskanih straneh, podatki o opravljenih nastavitvah, idr.);
 • podatke o vnosih v spletne obrazce (npr. v okviru nagradnih iger, prijave na e-obveščanje ali zanimanje za prejemanje tržnih obvestil);
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda upravljavcu ob oddanem obrazcu ali posredovanju ponudbe, povpraševanja ali nakupa.

Upravljavec ne zbira in ne obdeluje osebnih podatkov, razen kadar mu uporabnik v to privoli, ko privoli na prejemanje tržnih obvestil, sodelovanje v nagradni igri itd., ali kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga ali ima upravljalec za obdelavo podatkov zakonite interese.

Namen obdelave podatkov

Vsi posredovani osebni podatki se obravnavajo zaupno se uporabljajo zgolj za namene, za katere so bili posredovani in zbrani. Če v prihodnje nastane potreba po obdelavi podatkov za druge namene, vas bomo predhodno prosili za privoljenje.

Obisk spletne strani

Ob vsakem obisku naše spletne strani se na spletnem strežniku avtomatsko ustvari in shrani zapis o interakciji. Podatke zbiramo s pomočjo strežniških sej in piškotkov, pri čemer vas bomo pred namestitvijo piškotkov, ki niso nujni za osnovno delovanje spletne strani, zaprosili za vašo privolitev, medtem ko smemo določene podatke zbirati že na podlagi zakonitih interesov.

Zbrane podatke o obisku obdelujemo posebej in jih ne povezujemo z osebnimi podatki uporabnikov naših spletnih strani ter ne izvajamo profiliranja nakupnega vedenja.

Povpraševanja in komunikacija z nami

Ko uporabnik na naše kontaktne podatke, objavljene na naši spletni strani, pošlje povpraševanje, posredovane osebne podatke obdelujemo izključno za namene priprave odgovora na poizvedbo in za morebitno pripravo in sklenitev pogodbe, za izvajanje sklenjene pogodbe ter da za sporočanje odgovora na vprašanje.

V ta namen zbiramo zgolj tiste osebne podatke, ki nam jih uporabnik posreduje na prostovoljen način. Vsi podatki, ki so zbrani preko naše spletne strani ali so nam kako drugače sporočeni (s pomočjo telekomunikacijskih sredstev), se zbirajo z namenom zagotavljanja storitev spletne strani ter za namen internega vodenja poslovanja.

Neposredno tržno komuniciranje

Uporabnik lahko ob prijavi na e-novice ali ob komunikaciji z nami privoli v neposredno tržno komuniciranje v obliki prejemanja aktualne ponudbe, informacij o akcijah, novostih ali podobnih sporočil v zvezi s ponudbo spletne strani.

Za namen neposrednega trženja obveščamo preko elektronske pošte, občasno in po potrebi.

Posredovani kontaktni podatki iz povpraševanja se lahko na podlagi zakonitega interesa obdelujejo tudi za neposredno tržno komuniciranje. Privoljenje za neposredno tržno komuniciranje lahko kadar koli prekličete z obvestilom na naš e-poštni naslov: hello@otb-marketing.si ali s povezavami navedenimi v tržnem sporočilu.

Piškotki spletne trgovine

Na spletni trgovini otb-marketing uporabljamo:

 • začasne oz. sejne piškotke (session cookies): od trenutka, ko uporabnik odpre brskalnik, pa do trenutka, ko sejo konča in zapre brskalnik. Uporabljamo jih za shranjevanje začasnih informacij. Ti piškotki ne vsebujejo osebnih identifikatorjev;
 • trajne lastne piškotke (persistent cookies): ostanejo shranjeni na računalniku uporabnika, tudi ko ta zapre brskalnik in zaključi sejo. Uporabljamo jih za shranjevanje informacij o prijavi na e-novice, nastavitvah brskalnika, itd. Trajni piškotki lahko v računalniku uporabnika ostanejo od nekaj ur do več dni, mesecev ali celo let. Te piškotki lahko vsebujejo osebne identifikatorje, ki so anonimizirani;
 • piškotke tretjih oseb (3rd party cookies): izvirajo od partnerskih spletnih storitev. Uporabljamo jih za zajemanje analitike obiska, za namene oglaševanja ali drugih storitev, ki zagotavljajo izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotki lahko vsebujejo osebne identifikatorje, ki so anonimizirani (anonimna identifikacija obiskovalca, anonimiziran IP naslov uporabnika, ipd.) in jih ni mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki uporabnika.

Zbiramo sledeče piškotke:

 • PHPSESSID: sejni piškotek o trenutni seji; trajanje do konca seje
 • default: sejni piškotek o trenutni seji; trajanje do konca seje
 • cookieconsent_status: trajni piškotek o obvestilu o piškotkih; trajanje 1 leto
 • language: trajni piškotek o izbiri jezika; trajanje 30 dni
 • currency: trajni piškotek o izbiri valute; trajanje 30 dni
 • _ga: trajni piškotek Google Analytics, statistika obiskov: trajanje 2 leti
 • _gat: trajni piškotek Google Analytics, vir obiska: trajanje 1 minuta
 • _gid: trajni piškotek Google Analytics, statistika obiskov: trajanje 24 ur

Uporaba podatkov

Zavezujemo se, da osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim nepooblaščenim osebam brez izrecne privolitve uporabnika.

Za posamezna opravila v zvezi z podatki zaupamo našim poslovnim partnerjem (pogodbenim obdelovalcem). Obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v našem imenu in v mejah našega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) ter skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej izjavi. Posredovane podatke omenjeni obdelovalci skrbno varujejo in ne hranijo na zalogo, ter jih ne uporabljajo za lastne namene.

V okviru zakonskih pristojnosti se osebnih podatki lahko razkrivajo naslednjim obdelovalcem podatkov:

 • računovodskemu servisu, odvetniškim pisarnam in drugim ponudnikom pravnega in poslovnega svetovanja;
 • ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
 • administratorju in skrbniku spletne strani;
 • ponudnikom storitev računalništva v oblaku in ponudnikom pošiljanja e-poštnih sporočil;
 • ponudnikom sistemov za upravljanje odnosov s strankami.

Zavezujemo se, da niti mi niti drugi obdelovalci, vaših osebnih podatkov ne bodo posredovali ali prenesli v tretjo državo izven Evropske unije in/ali Evropskega gospodarskega prostora ali v mednarodno organizacijo brez ustrezne stopnje zaščite. Osebni podatki se lahko posredujejo v ZDA, pri čemer so vsi naši pogodbeni obdelovalci v ZDA vključeni v program zasebnostnega ščita EU-ZDA (t.i. Privacy Shield) ali pa v primeru prenosa podatkov zagotavljajo druge ustrezne zaščitne ukrepe skladno z določbo 46. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (npr. sprejem Standardnih pogodbenih klavzul).

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Zagotavljamo vam, da podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in uporabljeni. Po preteku obdobja hrambe bomo vaše osebne podatke učinkovito in trajno izbrisali ali anonimizirali, tako da vaša identifikacija ne bo več mogoča.

Tiste podatke, ki obdelujemo na podlagi zakona, hranimo za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Podatke, ki jih obdelujemo zaradi izvedbe pogodbenega odnosa z uporabnikom, hranimo za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še ves čas, ko traja zakonski zastaralni rok za zahtevke iz tako sklenjene pogodbe, razen v primeru spora v zvezi s pogodbenim razmerjem.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi privolitve ali zakonitega interesa, npr. v primeru pošiljanje elektronskih obvestil, hranimo trajno do preklica te privolitve oziroma do zahteve po prekinitvi obdelave, pri čemer se zavezujemo, da bomo obstoj namena obdelave osebnih podatkov preverjali na redne časovne intervale. Podatke bomo pred preklicem izbrisali le, če je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov (npr. če bi prenehali pošiljati tržna obvestila) ali če tako določa zakon.

Če za določene podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe do 10 let. V tem času je obdelava podatkov omejena.

Varnost podatkov

Podatke, ki nam jih uporabnik posreduje z uporabo naše spletne strani, po telekomunikacijskih kanalih ali na kakršenkoli drug način, skrbno varujemo pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom ali razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Podatki so shranjeni v strežnikih zaščitenih s geslom in z omejenim dostopom. Dobro skrbimo za varnost vaših osebnih podatkov in spoštujemo vaše izbire za njihovo nameravano uporabo.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

V primeru, da so na naši spletni strani objavljene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z OTB Marketing, ne prevzemamo odgovornosti za zaščito vaših podatkov na teh spletnih straneh.

Pravice uporabnikov

OTB Marketing zagotavlja uresničevanje vseh pravic, ki pripadajo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov na podlagi veljavnih pravnih predpisov.

Uporabnik ima sledeče pravice:

 • pravica do preklica privolitve;
 • pravica dostopa do osebnih podatkov;
 • pravica do popravka;
 • pravica do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe);
 • pravica do omejitve obdelave;
 • pravica do prenosljivosti podatkov;
 • pravica do ugovora.

Na zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo bomo podali tudi druge informacije v zvezi z osebnimi podatki, ki jih obdelujemo.

Zavezujemo se, da bomo na zahteve odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko zahtevamo dodatne podatke. Če kljub temu ne bomo mogli zanesljivo identificirati zahtevnika, bomo morali zahtevo zavrniti.

Končne odločbe

Pridržujemo si pravico, da predmetno izjavo po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Uporabniki so dolžni pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preveriti aktualno različico, s katero se seznanjajo z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Prav tako bomo o morebitnih spremembah, ki bistveno vplivajo na obdelavo osebnih podatkov, uporabnike predhodno obvestili na primeren način.

Objavljeno: 20. 10 .2023
Posodobljeno: 26. 10. 2023